NOWY OKRES ZASIŁKOWY Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od poniedziałku, 3 sierpnia 2020r. będą przyjmowane wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do Świadczeń Rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego); Dobry Start (300+) oraz Funduszu Alimentacyjnego.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje się działania zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania się wirusa SARS- Cov-2 poprzez zmianę sposobu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Kierownik OPS rekomenduje składanie wniosków elektronicznych, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucenie do skrzynki korespondencyjnej w budynku OPS w Lipnicy Wielkiej.

„W trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do korzystania ze wzoru wniosków zamieszczonych na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentacji należy wrzucić w zaklejonej kopercie (lub foliowej koszulce na dokumenty) do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej w budynku Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej.

W razie uzasadnionej potrzeby klienci będą przyjmowani pojedynczo, bez osób towarzyszących. Ze względu na stan epidemii, koniecznym jest zastosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie COVID-19, zatem przed wejściem do budynku OPS bezwzględnie należy zdezynfekować ręce, zakryć usta i nos oraz zachować odpowiedni dystans od drugiej osoby. Klienci bez maseczek nie będą obsługiwani.