"Aktywny Senior"-Projekty socjalny-II warsztaty PDF Drukuj Email

Realizacja projektu socjalnego „ Aktywny Senior”

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt socjalny skierowany do osób w wieku 60 + z Gminy Lipnica Wielka – „Aktywny Senior”, którego celem jest zwiększenie aktywności fizycznej seniorów, aktualizacja wiedzy o otaczającej rzeczywistości i nawiązanie nowych kontaktów międzyludzkich.

Kolejne spotkanie z seniorami odbyło się 14 maja 2019 r. w Lipnicy Wielkiej w Remizie OPS. Warsztaty „Jak funkcjonuje pamięć i co robić by zachować sprawność intelektualną do późnej starości” poprowadziła psycholog Pani Kamila Bryja. Podczas warsztatów seniorzy rozwiązywali różnego typu zadania i rebusy sprawdzające i utrwalające ich pamięć.

Projekt socjalny „ Aktywny Senior” jest realizowany od kwietnia do grudnia 2019 roku i dofinansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

7