Informacje-Stypendium Socjalne PDF Drukuj Email


Wnioski o Stypendium Socjalne należy złożyć do 15 września 2010r.

 

Do wniosku należy dostarczyć:

-wszelkie dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku,tj. zaświadczenie z pracy (netto), odcinek z renty, emerytury;

-zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym lub nie gospodarstwie rolnym za 2010r (pokój nr 9);

-świadczenia z Opieki Społecznej (zasiłki stałe, okresowe itp

-Alimenty, Fundusz Alimentacyjny;

-Oświadczenie o Prowadzeniu Działalności Gospodarczej.