Waloryzacja zasiłków pielęgnacyjnych PDF Drukuj Email

WALORYZACJA

ZASIŁKÓW OPIEKUŃCZYCH

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna /Dz.U. z 2018r., poz. 1497/

Od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 31 października 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł. miesięcznie.

Od dnia 1 listopada 2018r. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł. miesięcznie.

Od dnia 1 listopada 2018r. wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 620,00 zł. miesięcznie.