Najnowsze
Waloryzacja zasiłków pielęgnacyjnych PDF Drukuj Email

WALORYZACJA

ZASIŁKÓW OPIEKUŃCZYCH

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna /Dz.U. z 2018r., poz. 1497/

Od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 31 października 2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł. miesięcznie.

Od dnia 1 listopada 2018r. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł. miesięcznie.

Od dnia 1 listopada 2018r. wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 620,00 zł. miesięcznie.

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PDF Drukuj Email

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Do końca czerwca 2019 trwa Podprogram 2018 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020 dostępna jest informacja o ww. programie.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł)

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Skierowania wydają pracownicy socjalni Ośrodka  Pomocy Społecznej (budynek remizy OSP Centrum pokój nr 2)

Lokalną organizacją partnerską (OPL) jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej

https://caritas.pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa/

Partnerem Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach programu FEAD jest Parafia pw. św. Anny w Chyżnem.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 17