Ośrodek Pomocy Społecznej
NOWY OKRES ZASIŁKOWY PDF Drukuj Email

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od poniedziałku, 3 sierpnia 2020r. będą przyjmowane wnioski na okres zasiłkowy 2020/2021 o ustalenie prawa do Świadczeń Rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego); Dobry Start (300+) oraz Funduszu Alimentacyjnego.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje się działania zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania się wirusa SARS- Cov-2 poprzez zmianę sposobu realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Kierownik OPS rekomenduje składanie wniosków elektronicznych, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucenie do skrzynki korespondencyjnej w budynku OPS w Lipnicy Wielkiej.

„W trosce o Państwa bezpieczeństwo zachęcamy do korzystania ze wzoru wniosków zamieszczonych na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentacji należy wrzucić w zaklejonej kopercie (lub foliowej koszulce na dokumenty) do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej w budynku Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej.

W razie uzasadnionej potrzeby klienci będą przyjmowani pojedynczo, bez osób towarzyszących. Ze względu na stan epidemii, koniecznym jest zastosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie COVID-19, zatem przed wejściem do budynku OPS bezwzględnie należy zdezynfekować ręce, zakryć usta i nos oraz zachować odpowiedni dystans od drugiej osoby. Klienci bez maseczek nie będą obsługiwani.

 

 
Informacja -Nowy Okres Zasiłkowy PDF Drukuj Email

informacjeimg


Informacja dotycząca terminów składania wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,świadczenia dobry start 300 +

 


Wnioski o ustalenie prawa do:zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start 300+na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w następujących formach:

- w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2020 r.

- w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecne świadczenie wychowawcze 500+ przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej pod numer tel. 18 26 348 08.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019: