Menu
A+ A A-

Zamówienia publiczne (przetargi) w 2019 roku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (PRZETARG) W 2019 ROKU
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
Zamówienie publiczne: Wykonanie przebudowy i remontów dróg gminnych i rolniczych na terenie gm. Lipnica Wielka w roku 2019 z podziałem na części.
26.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu
26.06.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26.06.2019 r. Wzór umowy
26.06.2019 r. Załączniki do siwz w wersji edytowalnej
26.06.2019 r. Przedmiary
26.06.2019 r. STWiORB
12.07.2019 r. Informacja z otwarcia ofert
18.07.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.07.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części”
13.06.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu
13.06.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
13.06.2019 r. Wzór umowy
13.06.2019 r. Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
13.06.2019 r. Dokumentacja techniczna dla części I (
STWIOR,mapy)
przedmiary dla części I
13.06.2019 r. Dokumentacja techniczna dla części II (w tym: przedmiary, STWIOR,mapy)
13.06.2019 r. Dokumentacja techniczna dla częśći III (w tym: przedmiary, STWIOR,mapy)
13.06.2019 r. Zgłoszenia dot. części I zamówienia
01.07.2019 r. Informacja
01.07.2019 r. Unieważnienie postępowania
23.07.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniuZapytanie ofertowe -„Budowa punktu odpoczynku z wieżą widokową w Lipnicy Wielkiej”

06.03.2019 r. Zapytanie ofertowe - specyfikacja
06.03.2019 r. zał. nr 1 Formularz ofertowy oraz Zał nr 2 - wersja edytowlna
06.03.2019 r. Zał nr 3 Wzór umowy
06.03.2019 r.- Załacznik nr 4 dokumentacja techniczna
22.03.2019 r. - Informacja z rostrzygnięcia zapytania ofertowegoRozeznanie cenowe - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka – dla wsi Kiczory 
Rozeznanie cenowe - specyfikacja
Zał. nr 1 Propozycja cenowa
Zał. nr 1 Propozycja cenowa - wersja edytowalna
Zał. nr 2 informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem