Menu
A+ A A-

Przetargi 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Zamówienie publiczne pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu gminy Lipnica Wielka w 2019 roku
07.09.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu
07.09.2018 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

07.09.2018 r. Opis przedmiotu zamówienia
07.09.2018 r. Wzór umowy
07.09.2018 r. Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert
07.09.2018 r. Dokumenty dot. grupy kapitałowej
07.09.2018 r. Dokumenty składane po upływie terminu składania ofert na wezwanie Zamawiającego
20.09.2018 r. Informacja z otwarcia ofert
21.09.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Zamówienie publiczne pn. Wykonanie remontów dróg gminnych i rolniczych na terenie gm. Lipnica Wielka w roku 2018 z podziałem na części. znak 271.4.2018

16.07.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu
16.07.2018 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
16.07.2018 r. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
16.07.2018 r. Wzór umowy
16.07.2018 r. Przedmiary dla wszystkich części
16.07.2018 r. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
01.08.2018 r. Informacja z otwarcia ofert
09.08.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
31.08.2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zamówienie publiczne pn. Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy szkole Podstawowej w Kiczorach  gm. Lipnica Wielka znak 271.3.2018

09.05.2018 r. - Ogłoszenie o zamówieniu
09.05.2018 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
09.05.2018 r. Załączniki do siwz w wersji edytowalnej
09.05.2018 r. Wzór umowy
09.05.2018 r. Wizualizacja boiska ( do zastosowania loga)
09.05.2018 r. Przedmiar
09.05.2018 r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
24.05.2018 r. Wyjaśnienia nr 1
29.05.2018 r. Informacja z otwarcia ofert
03.07.2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12.07.2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne pn. Wykonanie remontów dróg gminnych na terenie gm. Lipnica Wielka w roku 2018 z podziałem na części

02.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu
02.03.2018 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
02.03.2018 r. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
02.03.2018 r. Wzór umowy
02.03.2018 r. Przedmiary dla części 1
02.03.2018 r. Przedmiary dla części 2
02.03.2018 r. Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
19.03.2018 r. Informacja z otwarcia ofert
03.04.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.04.2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02.05.2018 r. Ogłoszenie o zmianie umowy

Zamówienie publiczne pn. "Umocnienie odwodnienia ścieżki rowerowej na dz. ew. nr 1653 – sołectwo Przywarówka, w gminie Lipnica Wielka" - robota budowlana

23.02.2018 r. - Ogłoszenie o zamówieniu
23.02.2018 r. SIWZ wraz z załącznikami
23.02.2018 r. Przedmiar 
23.02.2018 r. Szczególowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
12.03.2018 r. Informacja z otwarcia ofert
21.03.2018 r. Zawiadmomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
28.03.2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem