Menu
A+ A A-

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 Liceum i Technikum w Lipnicy Wielkiej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w LIPNICY WIELKIEJ
Nasza oferta to nowoczesność i zapotrzebowanie rynkowe - tu znajdziesz swoje miejsce!
Proponujemy, aby uczeń realizował trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym w grupach  przedmiotowych, co gwarantuje realizację tych przedmiotów zgodnie z preferencjami.

Z matematyką rozszerzoną:
język   angielski
matematyka
fizyka
 język   angielski
matematyka
geografia  

Z geografią rozszerzoną:
język   angielski
geografia  
matematyka

język   angielski
geografia
biologia   
Z biologią rozszerzoną:
język   angielski
biologia  
geografia 
język   angielski
biologia  
chemia 
Z językami rozszerzonymi:
 język angielski
język polski
historia
 
Ponadto istnieje możliwość przygotowywania się do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z innych przedmiotów w ramach kół.
 Zapewniamy:
Profesjonalną kadrę
Nowoczesne pracownie przedmiotowe
Wsparcie ze strony szkoły
Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciele są egzaminatorami OKE, czynnie uczestniczą w jej pracach, co umożliwia precyzyjne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego.
 
TO NAS WYRÓŻNIA:
Atmosfera szkolna przyjazna uczniowi
Doświadczona kadra pedagogiczna
Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych
Wysoki przyrost wiedzy - EWD - jeden z najwyższych w powiecie
Sukcesy sportowe
Sukcesy w konkursach
Program stypendialny dla najlepszych uczniów
Bogata oferta zajęć dodatkowych. Możliwość udziału w ciekawych projektach edukacyjnych
Współpraca ze szkołami zagranicznymi, w tym bezpłatne zagraniczne wyjazdy i warsztaty dla uczniów
Bogata oferta zajęć dodatkowych (w tym uczniowskie kółko filmowo-teatralne)
Bogata oferta wycieczek szkolnych, obóz integracyjny dla klas pierwszych, systematyczne wyjazdy do krakowskich teatrów
Współpraca ze środowiskiem 

Oferta edukacyjna Technikum na rok szkolny 2019/2020
Kształcimy w zawodach:
1. Technik budownictwa
2. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na „budowlańców”. Nasza oferta to nowoczesność i zapotrzebowanie rynkowe - po ukończeniu szkoły z łatwością znajdziesz swoje miejsce na rynku pracy! Kształcenie zawodowe realizowane jest w szkole przez profesjonalną kadrę nauczycielską.

Technik budownictwa
Obecnie roboty budowlane obejmują ogromny zakres nowych technologii i zastosowania nowoczesnych materiałów. Rozszerza się liczba zadań zawodowych. Zakres robót staje się bardzo obszerny. W programie nauczania w zawodzie technik budownictwa zawarte są treści dydaktyczne zawierające nowoczesne technologie. Jest to zbieżne z oczekiwaniami rynku pracy. Potrzebne jest zapewnienie wysokiej jakości prac budowlanych, zgodnych ze standardami europejskimi.
Technik budownictwa organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych. Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach budowlanych. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik budownictwa. Praca w tym zawodzie wykonywana jest wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Obecnie roboty wykończeniowe obejmują ogromny zakres nowych technologii i zastosowania nowoczesnych materiałów. Rozszerza się liczba zadań zawodowych. Zakres robót, a co za tym idzie zakres treści dydaktycznych, staje się bardzo obszerny i niemożliwy do zrealizowania w 5-letnim zawodzie technik budownictwa. W związku z tym, nawiązując do potrzeb rynku pracy, istnieje konieczność utworzenia nowego zawodu na poziomie technikum. Technik robót wykończeniowych w budownictwie, może funkcjonować na rynku pracy, jako samodzielny zawód. Według powszechnej opinii wykonawców branży budowlanej, wprowadzenie programu w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowi odzew na zapotrzebowanie i oczekiwania rynku pracy i nadzieję na wykwalifikowane kadry w zakresie robót wykończeniowych. Potrzebne jest zapewnienie wysokiej jakości prac wykończeniowych w budownictwie. Przytoczone fakty są argumentem do kształcenia w tak ukierunkowanym zawodzie.
Technik robót wykończeniowych w budownictwie organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót wykończeniowych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy i robót wykończeniowych. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót wykończeniowych. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót wykończeniowych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót wykończeniowych. Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w obiektach budowlanych. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik robót wykończeniowych w budownictwie. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu. Technik robót wykończeniowych w budownictwie prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników robót wykończeniowych w budownictwie pracuje w firmach wykonawczych.

Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie następujących kwalifikacji budowlanych:
Dla technika budownictwa:
Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych oraz
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Dla technika robót wykończeniowych w budownictwie:
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych oraz
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
Dodatkowo dla chętnych prowadzimy:
Kurs wózka widłowego
Kurs geodezji z praktyce

Zapewniamy ponadto:
Profesjonalną kadrę, w tym nauczycieli akademickich,
Nowoczesne pracownie przedmiotowe i laboratoryjne,
Praktyki zawodowe na najwyższym poziomie dzięki współpracy z firmami budowlanymi,
Wsparcie ze strony szkoły,
Naukę języka angielskiego w budownictwie
Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 
TO NAS WYRÓŻNIA:
Atmosfera szkolna przyjazna uczniowi. 
Doświadczona kadra pedagogiczna
Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych
Wysoki przyrost wiedzy - EWD - jeden z najwyższych w powiecie
Sukcesy sportowe
Sukcesy w konkursach
Program stypendialny dla najlepszych uczniów
Bogata oferta zajęć dodatkowych. Możliwość udziału w ciekawych projektach edukacyjnych
Współpraca ze szkołami zagranicznymi, w tym bezpłatne zagraniczne wyjazdy i warsztaty dla uczniów
Bogata oferta zajęć dodatkowych (w tym uczniowskie kółko filmowo-teatralne)
Bogata oferta wycieczek szkolnych, obóz integracyjny dla klas pierwszych, systematyczne wyjazdy do krakowskich teatrów
Współpraca ze środowiskiem
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem