Menu
A+ A A-

Gminny Konkurs Plastyczny pn. Droga do Niepodległości

Wójt Gminy Lipnica Wielka
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej
Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
serdecznie zapraszają

dzieci, młodzież szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, technikum oraz osoby zainteresowane z terenu gminy Lipnica Wielka
do udziału
w Gminnym Konkursie Plastycznym pn. Droga do Niepodległości

Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem setna Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. To wielkie Narodowe Święto Niepodległości, to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej.
Konkurs ma na celu upamiętnienie poprzez tematyczne prace plastyczne uczczenie tego tak wielkiego, patriotycznego wydarzenia. Warunki uczestnictwa w konkursie określone są w załączonym regulaminie.
Wykonane prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej, w Lipnicy Wielkiej w terminie
do 06.11.2018 r., w godzinach otwarcia biblioteki.
Złożone prace oceni powołana w tym celu Gminna Komisja Konkursowa.
Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w dniu 11.11.2018 r. w sali Domu Ludowego, w Lipnicy Wielkiej podczas trwania uroczystości z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Regulamin Konkursu Plastycznego
DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

Organizatorzy:
Wójt Gminy Lipnica Wielka
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej
Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

1. Cel konkursu:
- uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
- popularyzacja wiedzy o 100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
- rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,
- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej
- propagowanie różnych technik malarskich
2. Tematyka konkursu: 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski
3. Technika wykonywania prac
- Dopuszczalna technika wykonania prac do wyboru (rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba,itp.)
- Formt pracy- nie mniejszy niż A 4
4. Zasady uczestnictwa:
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych klas VI – VIII,
 2. młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz dorosłych z terenu gminy Lipnica Wielka,
 3. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik:
  1. akceptuje fakt, że jego praca będzie wystawiona w Sali Ludowej w czasie uroczystości związanej ze 100-leciem odzyskania Niepodległości,
  2. akceptuje fakt, że z wystawy prac konkursowych zostanie przygotowana wizualizacja zamieszczona na stronie internetowej organizatora,
  3. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu Plastycznego i go akceptuje.
Nauczyciele plastyki przeprowadzają w szkołach wstępną selekcję prac.
  Praca powinna zawierać:
  • imię, nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę i technikę wykonania należy umieścić na odwrocie pracy
   imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna ucznia wykonującego pracę
Prace oznaczone należy dostarczyć pod adres:
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej lub Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483, Lipnica Wielka 518.

5. Terminy:
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 06 listopada 2018 r.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie podanym przez organizatora.
6. Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody dla nagrodzonych prac.
7. Ocena Prac:
Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora wg grup wiekowych.
Komisja decyduje o przyznaniu nagród.
Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 11.11.2018 r. w Sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej.
8. Informacje dodatkowe:
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
- Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich,
- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu,
- Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka.
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) wystawy jest Gminna Bibliotek Publiczna z siedzibą: Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka, adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 18/26-345-57.

 • W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych GBP wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysyłając korespondencje listowną na adres Gminnej Biblioteki Publicznej.

 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Konkursu oraz na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jednolity: Dz.U. 2017 roku, poz. 862 ze zm.); art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 • Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową Administratora, na której opublikowany zostanie artykuł (fotorelacja) z przeprowadzonego Konkursu.

 • Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 5 lat licząc od roku następującego po zakończeniu Konkursu.

 • Każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa (zgodnie z art. 15-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679): prawo żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) zobligowany jest do złożenia odpowiedniego, pisemnego lub elektronicznego wniosku do Gminnej Bibliotek Publicznej w Lipnicy Wielkiej.

 • Każdy z Uczestników (rodzic lub opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 • Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursu.

 • Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem