Menu
A+ A A-

X Gminny Konkurs Czytelniczy dla Dzieci Szkół Podstawowych pn. "Książka przyjacielem mym"

Regulamin
X Gminnego Konkursu Czytelniczego 2018 roku
dla Dzieci Szkół Podstawowych
pn. "Książka przyjacielem mym"

§ 1
Organizatorami X Gminnego Konkursu Czytelniczego „Książka Przyjacielem Mym”, zwanego dalej konkursem są: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej oraz Szkoła Podstawowaw Kiczorach im. Bł. Jana Pawła II (każdorazowo inna) zwani dalej Organizatorami.
Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka.
§ 2
Cel
Celem konkursu jest: popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, wyzwolenie aktywności twórczej i inicjatyw czytelniczych dzieci, budowanie patriotycznej postawy.
§ 3
Temat
Temat konkursu: „KSIĄŻKA PRZYJACIELEM MYM”.
§ 4
Regulamin konkursu dostępny na stronach internetowych szkół podstawowych w Lipnicy Wielkiej, Kiczorach oraz stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka
§ 5
Uczestnicy
W konkursie biorą udział uczniowie szkół: podstawowych w kategoriach:
- kategoria I – uczniowie klasy III-IV
- kategoria II - uczniowie klasy V-VI
- kategoria III - uczniowie klasy VII
§ 7
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy zapoznają się z zaproponowanymi przez Organizatorów tekstami do przeczytania.
2. W konkursie uczestniczą po 3 osoby ze szkół podstawowych w kategoriach: I, II, III.

KATEGORIA I - Pozycje konkursowe dla klasy III - IV
1. Ł. Wierzbicki - „Dziadek i niedżwiadek”
 
KATEGORIA II - Pozycje konkursowe dla klasy V – VI
1.G. Bąkiewicz, K.Szymeczko, P. Wakuła - „Odzyskana niepodległość :10 opowiadań XX wieku

KATEGORIA III - Pozycje konkursowe dla klasy VII
1. M. Dąbrowska - „Dzieci Ojczyzny”

Termin
1. Konkurs odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej i. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach o godz. 13.00 na podstawie przygotowanych przez
Organizatorów testów z podanych lektur.
2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w poszczególnych szkołach podstawowych po sprawdzeniu testów
§ 8
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją dokonująca oceny prac uczniów.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Nagrody zapewnia Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka, 05.04.2018 r.
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem