Menu
A+ A A-

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Lipnica Wielka

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 7 sierpnia 2019 roku (tj. środa) o godz. 15:00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej - Sala Obrad.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lipnica Wielka do realizacji projektu o numerze PLSK.01.01.00-12-0176/17 pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFRR w ramach INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa 1-Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
  4. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Karkoszka
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem