Menu
A+ A A-

VII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

 
OR.0002.4.2019                                                                                            Lipnica Wielka, dnia 10.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 17 kwietnia 2019 roku (tj. środa) o godz. 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej -Sala Obrad.Proponowany porządek obrad Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz wyborów Członków Rad Sołeckich w Gminie Lipnica Wielka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Lipnica Wielka za 2018 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Karkoszka
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem