Menu
A+ A A-

Zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 rok

Uprzejmie informujemy, iż ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku wprowadzono zmiany dotyczące zwrotu podatku akcyzowego: zwiększono limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych z 86 do 100 l. Ponadto wprowadzono limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła (w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli bydła). Limit ten wyniesie 30 l na 1 DJP.

Limit zwrotu ustala się zatem jako sumę 2 składników:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Ponadto, przypomina się, iż rolnik składając wniosek dołącza do niego:
1. Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego:
1) dla wniosków składanych od 01.02.2019 do 28.02.2019 – faktury za okres 01.08.2018 - 31.01.2019
2) dla wniosków składanych od 01.08.2019 do 31.08.2019 – faktury za okres 01.02.2019 – 31.07.2019

2. W przypadku ubiegania się przez rolnika o zwrot podatku w odniesieniu do bydła: producent rolny zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek z uwzględnieniem wartości współczynników (zawartych w załączniku do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2247)

Poniżej znajdziecie Państwo link z aktami prawnymi:
1) ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002247/O/D20182247.pdf
2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002466
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem