Menu
A+ A A-

XXXIX Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, dnia 18 czerwca 2018 r
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXIX Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 9:00 w Sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej.

Proponowany porządek obrad Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2017 rok
b) sprawozdania finansowego Gminy Lipnica Wielka za 2017 rok
c) uchwały Nr SO.XII/423/66/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
d) informacji o stanie mienia Gminy Lipnica Wielka
e) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok
f) Uchwały Nr SO.XII/424/50/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2017 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2018 rok
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach w Gminie Lipnica Wielka
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII /157/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej oraz nadanie jej statutu
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Franciszek Pindziak
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem