Menu
A+ A A-

Nowe nabory w Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Nabór nr 1/2018 - nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
  Nabór nr 2/2018 - operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15-02-2018 do 01-03-2018.
Szczegółowe informacje nt. naboru i składania wniosków znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze i w biurze LGD.

***

Informacje o konkursie:

Konkursy dla organizacji pozarządowych i JST.
Środki na inwestycję w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną która nie będzie nastawiona na zysk i posłuży wszystkim mieszkańcom obszaru LGD.
Wnioskodawca musi mieć siedzibę/oddział na obszarze LGD i Posiadać prawo własności do dysponowania nieruchomością objętą planowaną inwestycją.
Wartość zadania od 50 tyś. zł do 300 tyś. zł.

Intensywności wsparcia:
a) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
b) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
c) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji: czyli po zrealizowaniu całości projektu.
Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat.
Planowany budżet:

Przedsięwzięcie

Wskaźnik

Budżet

Inwestycje w ogólnodostępną
i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną


Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

1 700 000 zł
Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków
Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR

300 000 zł


Każdy złożony projekt przejdzie ocenę. Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do grupy defaworyzowanej tj.: niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia), starsi ludzie (po 65 roku życia), młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia). Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD- pobierz.

Beneficjent powinien wykazać, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
Informacje o Lokalnej Grupie Działania
LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
  opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) 
 • wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR
 • promocja obszarów wiejskich 
 • aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
 • upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich
 • rozwój infrastruktury
 • wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie
Cele strategiczne dla LSR:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy
I.1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną oraz promocja obszaru
I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD
Cel ogólny II: Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy
II.1. Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności
II.2. Wzmacnianie kapitału społecznego i promocja partnerstwa na obszarze LGD

SZCZEGÓŁY NA STRONIE STOWARZYSZENIA PPRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu: Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 • Nabór nr 1/2018 - nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 • Nabór nr 2/2018 - operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15-02-2018 do 01-03-2018.

Szczegółowe informacje nt. naboru i składania wniosków znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze i w biurze LGD.

***

Informacje o konkursie:

Konkursy dla organizacji pozarządowych i JST.

Środki na inwestycję w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną która nie będzie nastawiona na zysk i posłuży wszystkim mieszkańcom obszaru LGD.

Wnioskodawca musi mieć siedzibę/oddział na obszarze LGD i Posiadać prawo własności do dysponowania nieruchomością objętą planowaną inwestycją.

Wartość zadania od 50 tyś. zł do 300 tyś. zł.

Intensywności wsparcia:

a) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

b) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych

c) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji: czyli po zrealizowaniu całości projektu.

Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat.

Planowany budżet:

Przedsięwzięcie

Wskaźnik

Budżet

Inwestycje w ogólnodostępną
i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną

Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

1 700 000 zł

 

Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków

 

Operacje w zakresie infrastruktury kulturalnej w wyniku wsparcia w ramach LSR

 

300 000 zł

 

Każdy złożony projekt przejdzie ocenę. Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności osoby należące do grupy defaworyzowanej tj.: niepełnosprawni, młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia), starsi ludzie (po 65 roku życia), młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne ( do 35 roku życia). Ponadto stawiamy na innowacyjność, ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD- pobierz.

Beneficjent powinien wykazać, że:

 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

 • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

 • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

 • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

 

Informacje o Lokalnej Grupie Działania

LGD powołane jest do realizacji celów na terenie gmin członkowskich:

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

 • opracowanie i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

 • wspieranie i wdrażanie działań na rzecz realizacji LSR

 • promocja obszarów wiejskich

 • aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich

 • upowszechnianie i wymiana informacji związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich

 • rozwój infrastruktury

 • wybór grantobiorców i operacji, które mają być realizowane w ramach LSR opracowanej przez Stowarzyszenie

 

Cele strategiczne dla LSR:

Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój gospodarki, turystyki oraz rekreacji obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

I.1 Zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną oraz promocja obszaru

I.2 Wsparcie dla rozwoju konkurencyjności i przedsiębiorczości na obszarze LGD

Cel ogólny II: Wspieranie i integrowanie mieszkańców obszaru Przyjaznej Doliny Raby i Czarnej Orawy

II.1. Wzmacnianie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej w szczególności poprzez integrację i aktywne życie społeczności

II.2. Wzmacnianie kapitału społecznego i promocja partnerstwa na obszarze LGD

 

 

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem