Menu
A+ A A-

XXXV Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

    Lipnica Wielka, dnia 23 stycznia 2018 r
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) z w o ł u j ę XXXV Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 31 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 8:00 w Sali Regionalnej Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Lipnica Wielka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania na lata 2014-2020”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lipnica Wielka oraz tryby przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 8. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017.
 9. Interpelacje Radnych
 10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Franciszek Pindziak
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem