Menu
A+ A A-

XXXIII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

    Lipnica Wielka, dnia 21 listopada 2017 r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) z w o ł u j ę XXXIII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 900 w Sali Regionalnej Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej.

Proponowany porządek obrad Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipnica Wielka
 7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2025
 8. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej oraz nadania jej statutu.
 9. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
 10. Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2017 r.
 11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnica Wielka.
 12. Informacja na temat planów finansowo-rzeczowych szkół na 2018 rok
 13. Interpelacje Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Franciszek Pindziak
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem