Menu
A+ A A-

XXXII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, dnia 09 października 2017 r
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 16 października 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1030 w Sali Regionalnej Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej.

Proponowany porządek obrad Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych Radnych, Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnica Wielka.
 9. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej w ośmioletnią szkołę podstawową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej w ośmioletnią szkołę podstawową.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej w ośmioletnią szkołę podstawową.
 13. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej w ośmioletnią szkołę podstawową.
 14. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Kiczorach im. Bł. Jana Pawła II w ośmioletnią szkołę podstawową.
 15. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Wójta Gminy Lipnica Wielka.
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Franciszek Pindziak
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem