Menu
A+ A A-

XXX Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

    Lipnica Wielka, dnia 03 sierpnia 2017 r
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) z w o ł u j ę XXX Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 8 30 w Sali Regionalnej Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej.

Proponowany porządek obrad Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Doraźnej Komisji do spraw Scalenia Gruntów w Lipnicy Wielkiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji do spraw Scalenia Gruntów w Lipnicy Wielkiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na cele rolne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach w Gminie Lipnica Wielka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku motywacyjnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lipnica Wielka instrumentem płatniczym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnica Wielka (2017 – 2020).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Wielka.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Wnenk
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem