Menu
A+ A A-

XXVII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

    Lipnica Wielka, dnia 19 kwietnia 2017 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) z w o ł u j ę XXVII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 28 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w Sali Regionalnej Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej.

Proponowany porządek obrad Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Lipnica Wielka z realizacji Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej oraz nadanie jej statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie sesji.
/-/ Mariusz Wnenk
Przewodniczący Rady Gminy
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem