Menu
A+ A A-

Informacje o dotacji na wymianę starego pieca węglowego

INFORMACJE O DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO PIECA WĘGLOWEGO

Gmina Lipnica Wielka informuje, że zamierza złożyć wnioseko dofinansowanie na wymianę urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z bardzo krótkim okresem przygotowawczym zapis zainteresowanych uczestników zostanie dokonany na bazie zebranych wniosków do dnia 23.10.2018 r. do godziny 15.00.

Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej w godzinach pracy Urzędu, pok nr. 2. Wnioski złożone po tym terminie wpisane zostaną na listę rezerwową.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Właściciele domów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych w Gminie Lipnica Wielka.

NA CO BĘDZIE MOŻNA WYMIENIĆ STARY PIEC WĘGLOWY?
-kocioł gazowy
-kocioł spalający biomasę (pellet)
-pompa ciepła


WYTYCZNE, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ BY MÓC OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
Aby otrzymać dotację, budynek musi przejść pozytywną ocenę energetyczną, którą bezpłatnie przeprowadzi osoba wyznaczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Do oceny posłuży wypełniony wniosek oraz wizyta audytora w budynku, który ma być ogrzewany nowym źródłem ciepła. Ocena energetyczna ma na celu określenie, czy budynek jest już wystarczająco ocieplony czy wymaga termomodernizacji. Wykonanie wszystkich prac wskazanych w audycie, będzie niezbędne w celu otrzymania dotacji na wymianę źródła ciepła.

Koszt wykonania prac termomodernizacyjnych będzie dofinansowany w ramach projektu dla osób najuboższych. Dotyczy to sytuacji, gdy dla gospodarstw wieloosobowych dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury (1287,25 zł brutto) a dla gospodarstw jednoosobowych nie przekracza 200% najniższej emerytury (2059,60 zł brutto).

Minimalny zakres prac termomodernizacyjnych to: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, dociepleniu stropu i dachu. Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Dofinansowanie prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 tys. zł. Wykonane działania termomodernizacyjne powinny być dostosowane do obowiązujących norm i warunków technicznych oraz powinny być zgodne z wymogami prawa budowlanego.

Do programu nie kwalifikuje się zakup i montaż źródeł ciepła w nowo wybudowanych budynkach, wymiana starych kotłów gazowych na nowe.

W ramach realizacji zadania właściciel będzie zobowiązany do:
- zdemontowania starego kotła i dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego utylizację,
- zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
- wykonania wszystkich zaleceń wskazanych przez audytora,
- w przypadku wymiany starego kotła na gazowy uzyskanie odpowiednich pozwoleń.


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie w wysokości do 98,5% kosztów kwalifikowanych będzie udzielane do projektów w zakresie wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:

- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
-nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu oraz dodatkowo w przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
- maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Jednocześnie informuje, że osoby, które dokonały wymiany kotła i poniosły koszty przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania nie kwalifikują się do uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka:
pokój nr 2
tel: 18 26 345 95 wew. 14

Wniosek o wymianę kotła
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem